Una din posibilităţile de redresare a României, nu numai economică ci şi morală, este dată de exportul rămăşiţelor. Ce are România cel mai mult şi îi prisoseşte? Ce poate curăţa şi vinde de deasupra solului ei primitor pe care sălăşluiesc atâtea bogăţii? Bineînţeles - ţigani, fier vechi, ruine şi bălării.

Un produs Blogger.